Job Vacancy – Swydd ar Gael

April 20, 2016
0 Comment

Great news!  We currently have a vacancy for an Optical Assistant to work at our newest practice in Cowbridge. We are searching for a friendly and proactive individual looking for a position on a part-time basis with full training provided.

Duties included in the role:
– Liaising with patients
– Making appointments
– Dispensing spectacle frames and lenses
– Administering Optomap and field machine tests
– Taking payments and completing statutory & other forms
– Maintaining computer records
– Other administrative tasks and duties that may arise

Job Locations:
– 2 Penny Lane, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7EG
– 6 Pentrepoeth Road, Morriston, Swansea SA6 6AB

Hours of work:

– The position will be on a part-time basis, with the successful candidate available to work 2-3 days a week.

Bilingualism in the English and Welsh languages are a bonus.

Please contact our Morriston or Cowbridge branches for an application form.

Newyddion da! Mae ganddom ni swydd Cynorthwy-ydd Optegol ar gael yn ein cangen yn y Bont-faen. Rydym ni’n chwilio am unigolyn cyfeillgar a ragweithiol sy’n chwilio am waith rhan-amser. Mae hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu. 

Dyletswyddau’r rôl: 
– Bod mewn cyswllt a’r cleifion
– Creu apwyntiadau
– Dosbarthu fframiau sbectol a lensys
– Gweinyddu system Optomap a profion cyn-brofi
– Cymeryd tâl a chwblau ffurflenu statudol
– Cynnal cofnodion cyfrifiadurol
– Cwblhau tasgiau gweinyddol a dyletswyddau arall sy’n codi

Lleoliadau gwaith: 
– 2 Penny Lane, y Bont-faen, Bro Morgannwg CF71 7EG
– 6 Heol Pentrepoeth, Treforys, Abertawe SA6 6AB

Oriau Gwaith: 
– Mae’r rôl yn waith rhan-amser, gyda’r ymgeisydd llwyddiannus ar gael i weithio 2-3 diwrnod yr wythnos.

Mae ddwyieithrwydd yn y Gymraeg a’r Saesneg yn bonws.

Cysylltwch a changen Dreforys, neu’r Bont-faen am ffurflen gais, os gwelwch yn dda.