The Cowbridge Food and Drink Festival – Gwyl Fwyd a Diod y Bont-Faen

May 27, 2016
0 Comment

We at Norma Davies Opticians are very proud to announce that we are a sponsor of the annual, award-winning Cowbridge Food and Drink Festival 2016!  The festival takes place on Spring Bank Holiday, 29th-30th of May in the picturesque town of Cowbridge, Vale of Glamorgan.

Please join us at our Cowbridge practice at 2 Penny Lane, on Monday, May 30th for a selection of nibbles and sparkling wine. You will have the opportunity to meet/catch up with some of our staff members and take advantage of our fantastic offer for the day: 20% off frames! We have a varied selection of your favourite designers, including: Gucci, Raybans, Oliver Peoples, Silhouette, Oakley, Bvlgari, Dolce & Gabbana, Dior and many more!  There’s also an opportunity for you to see our newest, exclusive Rodenstock Colormatic IQ 2 lenses up close: Pure Grey, Chocolate Brown and Racing Green!

The practice will be open from 10:30am until 3:30pm and tickets for the festival can be purchased here: http://cowbridgefoodanddrink.org/buy-tickets/

We would like to thank The Cowbridge Food and Drink Festival for this opportunity and wish them nothing but luck and congratulations. We hope to see many of you on Monday!

Rydym ni yma yn Optegydd Norma Davies yn falch iawn cael cyhoddi ein bod ni yn noddi gwyl flynyddol, Gwyl Fwyd a Diod y Bont-Faen! Fydd yr wyl yn mynd yn ei flaen ar Gwyl Banc y Gwanwyn, 29ain-30fed o Fai yn y Bont-Faen, dre hynod o dlws wedi’i nythu ym Mro Morgannwg.

Dewch i ymuno a ni ar ddydd Llun, Mai 30fed am ddewis o ddanteiddion a winoedd pefriog. Bydd ganddoch chi gyfle i gwrdd/dal i fyny gyda rhai o’n aelodau staff, a chymeryd mantais o’r cynnig rydym ni’n rhedeg am un diwrnod yn unig: 20% i ffwrdd o bris ffram! Mae gyda ni ddewis amrywiol o’ch hoff frandiau: Gucci, Raybans, Oliver Peoples, Silhouette, Oakley, Bvlgari, Dolce & Gabbana, Dior a llawer mwy! Mae hefyd ganddoch chi gyfle i gymeryd cipolwg ar ein lensys newydd gan Rodenstock, Colormatic IQ 2: Pure Grey, Chocolate Brown a Racing Green!

Bydd y cangen ar agor o 10:30yb tan 3:30yh a mae’n bosib prynu tocynnau o’r linc yma: http://cowbridgefoodanddrink.org/buy-tickets/

Hoffwn ddiolch i Wyl Fwyd a Diod y Bont-Faen am y cyfle i noddi, a hoffwn ni gyd ddymuno pob hwyl a llongyfarchiadau. Gobeithio welwn ni chi gyd dydd Llun!